piektdiena, 17. 09, 2021
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola
   
117223

STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA
21.06.2021


 

19.jūnijā pl.8:30  Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāji pulcējās uz mācību gada noslēguma  nodarbību skolas pagalmā, lai pēc mācību darba izvērtēšanas un turpmākās darbības noteikšanas skolas pedagoģiskajā sēdē kopīgi izstrādātu projektu 2021./2022.m.g. prioritātēm un tām izvirzītu veicamos uzdevumus atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem(SR).

Rīts iesākās ar skolas direktora  nodarbības aktualizācijas vārdiem un iepazīstināšanu ar nodarbības SR. Iesildīšanās vingrinājums ‘’Kolektīva labbūtības veicināšana” atraisīja pozitīvas emocijas kopīgi veicamajam darbam, tā izpildes rezultātā tika izveidotas darba grupas.(P.S.Pēc nejaušības principa katrā  grupā bija skolas vadības komandas pārstāvis!) Atsaucoties uz aizvadītā mācību gada metodisko tēmu ”Mūsdienīga un kvalitatīva mācību stunda” ,skolotāji izstrādāja domu kartes “Kvalitatīvs mācību process kā priekšnoteikums kvalitatīvai izglītībai”, refleksiju par apjēgšanas darbību un AS par grupu darbu paveikto sniedza direktors. Darbs grupās tika turpināts domnīcā “Kvalitatīvs mācību process”. Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Sīle iepazīstināja ar veicamā darba materiāliem- “Kvalitātes līmeņu apraksts pa faktoriem apakškomponetam “”Mācīšana un mācīšanās”, pievēršot uzmanību nepieciešamajiem datu avotiem pierādījumu iegūšanai. Radošajās darba grupās notika stratēģiskā plānošana, atbildot uz jautājumiem “ko?-kā?”. Noslēgumā katras grupas pārstāvis prezentēja izvirzītos uzdevumus  pieteiktajām prioritātēm .

Ar metodisko paņēmienu 3P jeb “Paslavē! Piedāvā! Pajautā!” ikkatrs skolotājs sniedza refleksiju par āra nodarbības norisi.

Pateicībā par intensīvo un atbildīgo darbu nodarbības noslēgumā tika izsniegtas skolas mēroga apliecības un -pārsteigums no 3 izvēļu lādītes.

Nodarbībā izstrādātais projekts, kā arī grupu darba materiāli tiks izmantoti turpmākā skolas darba plānošanā.

Paldies, kolēģi, par cieņpilno sadarbību, atbildību, kreativitāti un jēgpilniem  ierosinājumiem! Kopā mēs esam spēks, ja skatāmies vienā virzienā!

 MP vadītāja sadarbībā ar skolas administrāciju

 

 

 

 

 
 
      Atpakaļ
          Copyright © 2021, Izstrādātajs WebSoft.lv