piektdiena, 19. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pamatskola

Skolā tiek īstenotas programmas:

 •  Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
 •  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611
 •  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811

Skolas administrācija:

 • Guntis Lazda - skolas direktors
 • Sarmīte Sīle - direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas pedagogs
 • Iluta Biķerniece - direktora vietniece izglītības jomā, mūzikas pedagogs

Skolas pedagogi:

 • Rita Avotiņa - datorikas pedagogs, dizaina un tehnoloģiju pedagogs
 • Sintija Bašķere - sākumskolas pedagogs
 • Nadīne Jefimova - bibliotekārs
 • Lelde Elijāse - latviešu valodas pedagogs
 • Ligita Elksnīte- dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas pedagogs
 • Aldona Gudrīte - pedagoga palīgs
 • Anna Iesalniece - matemātikas pedagogs
 • Lilija Jakubjaņeca - krievu valodas pedagogs
 • Anita Kidala - sporta pedagogs
 • Jeļena Voroņina - angļu valodas pedagogs
 • Ilze Kaļinova - vizuālās mākslas pedagogs
 • Uldis Liniņš - vēstures, sociālo zinību pedagogs
 • Elīna Macijevska - angļu valodas pedagogs
 • Antra Punovska - matemātikas pedagogs
 • Inga Pujate - interešu izglītības pedagogs
 • Vita Stradiņa - logopēde, sākumskolas pedagogs
 • Līga Calmāne - fizikas pedagogs
 • Alda Eglīte - interešu izglītības pedagogs 
 • Jānis Trūps - mūzikas pedagogs 

Interešu izglītības pulciņi: 

 •  Orientēšanās pulciņš 1.-9.klasēm, vadītāja Ligita Elksnīte
 •  Volejbols 4.-9.klases zēniem, vadītājs Guntis Lazda
 •  Volejbols 4.-9.klašu meitenēm, vadītājs Guntis Lazda
 •  Tautiskās dejas 1.-4.klasēm, vadītāja Inga Pujate
 •  Folkloras kopa 1.-9. klasēm, vadītāja Aldona Gudrīte
 • Biznesa un ekonomikas pulciņš 1.-6.klasei, vadītāja Alda Eglīte
 • BJIC "Acs" vokālais ansamblis, vadītājs Jānis Trūps
 • Mazpulki, vadītāja Sandra Zavale
 • Jaunsargi, vadītājs Mareks Rimšāns 

Skola nodrošina izglītojamajiem:

 • Pēc mācību stundām 1.-4.klašu skolēniem, kuri gaida autobusu ir iespēja palikt pagarinātās dienas grupā
 • Valsts un pašvaldības finansētas pusdienas 1.-9.klašu izglītojamajiem
 • Skola regulāri piedalās programmās "Skolas piens" un "Skolas auglis"
 • Bezmaksas transportu nokļūšanai uz un no skolas
 •  Labāko skolēnu prēmēšanu

Skolēnu pašpārvalde:

Skolēnu pašpārvalde līdzdarbojas skolas darba organizēšanā un palīdz rast risinājumus jautājumiem, kas satrauc skolēnus. Skolēnu pašpārvalde darbojas šādos virzienos: izglītības un kultūras, karjeras, sporta, projekta virziens.

Skolas padome: 

Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, un sniedz skolas direktoram  priekšlikumus skolas darba organizācijas uzlabošanai.