svētdiena, 28. novembris, 2021
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola

Skolā tiek īstenotas programmas:

 •  Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
 •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011
 •  Vispārējās vidējās izglītības programma, programmas kods 31016011

Papildus izglītības programmas:

Tiek īstenots Jaunsardzes un informācijas centra projekts "Valsts aizsardzības mācība" 

Interešu izglītības pulciņi: 

 •  Kokapstrādes pulciņš 5-9.klasēm, vadītājs Ainis Krišāns
 •  Rokdarbu pulciņš 1.-4.klasēm, vadītāja Aija Driksna
 •  Orientēšanās pulciņš 1.-6.klasēm, vadītāja Ligita Elksnīte
 •  Volejbols 5.-8.klases zēniem, vadītājs Ričards Strods
 •  Volejbols 4.-8.klašu meitenēm, vadītājs Ričards Strods
 •  Volejbols 8.-12.klases jaunietēm, vadītājs Ričards Strods
 •  Volejbols 9.-12.klases jauniešiem, vadītājs Ričards Strods
 •  Tautiskās dejas 1.-4.klasēm, vadītāja Inga Pujate
 •  Tautiskās dejas 3.-6.klasēm, vadītāja Inga Pujate
 •  Tautiskās dejas 5.-9.klasēm, vadītāja Inga Pujāte
 •  Folkloras kopa 1.-9. klasēm, vadītāja Aldona Gudrīte

Skola nodrošina izglītojamajiem:

 • Pēc mācību stundām 1.-4.klašu skolēniem, kuri gaida autobusu ir iespēja palikt pagarinātās dienas grupā
 • Valsts un pašvaldības finansētas pusdienas 1.-12.klašu izglītojamajiem
 • Skola regulāri piedalās programmās "Skolas piens" un "Skolas auglis"
 • Bezmaksas transportu nokļūšanai uz un no skolas
 •  Labāko skolēnu prēmēšanu
 •  

Skolēnu pašpārvalde:

Skolēnu pašpārvalde līdzdarbojas skolas darba organizēšanā un palīdz rast risinājumus jautājumiem, kas satrauc skolēnus. Skolēnu pašpārvalde darbojas šādos virzienos

2021./2022.m.g. Skolas pašpārvaldē darbojas: Amanda Nagle (12.kl.) - pašpārvaldes vadītāja, Rovens Miškinis (12.kl.) - vadītājas vietnieks, Evelīna Timaškova (4.kl.), Monika Grundmane (4.kl.), Enija Berele (4.kl.), Kristiāns Mizāns (4.kl.), Jana Ulase (5.kl.), Undīne Holujova (6.kl.), Anna Šteinberga (6.kl.), Jautrīte Garuole (7.kl.), Kaspars Bute (8.kl.), Laima Upeniece (9.kl.), Adrija Rācenāja (9.kl.), Krista Solovjova (11.kl.), Dāvis Mareks Kapturs (12.kl.), Viktorija Burceva (12.kl.), Verners Šveds (12.kl.).

Skolas padome: 

Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, un sniedz skolas direktoram  priekšlikumus skolas darba organizācijas uzlabošanai.

2021,/2022,m.g. Skolas padomē darbojas: Alda Stepanova - padomes vadītāja,  

          Copyright © 2021, Izstrādātajs WebSoft.lv