Uz sākumu
38863

Andrejs Krūmiņš
06.10.2013


    Andrejs Krūmiņš dzimis 1925.gadā Ļaudonas pagasta „Ruķos”. Mācījās Ļaudonas pagasta skolā, lauksaimniecības skolā. Pēckara gados dzīvo un strādā Francijā, Lionā. Pievērsies zinātniskiem darbiem un literatūrai, kūltūrvēsturei. Andrejs Krūmiņš pazīstams kā labs, savdabīgs stāstnieks ar grāmatām „Mijkrēslī” (Tilts 1972) un „Vai tu no Džūkstes?” (Preses nams 1993). Atsevišķi stāsti dzirdēti lasījumos Latvijas radiofonā. Šeit iepazīstam viņa publicējumus presē.

    Rakstnieks un publicists, dzīvodams Francijā, ir Latviešu rakstnieku apvienības un preses biedrības biedrs. Periodikā viņš rakstījis visu trimdas laiku, īpaši daudz laikrakstā „Latvijā”, kas iznāca Rietumvācijā. Rakstu tematika ir plaša, tomēr ikreiz cauraužas rūpes par mūsu tautas likteni, par tās nākotni. Skarto problēmu aktualitāte mūsdienās dažkārt ir pat pieaugusi.

    No darbiem redzams, autoram ir nosliece uz kūltūrvēsturi. Pēdējā gadu desmitā viņš šai jomā daudz strādājis. Plašāki kūltūrvēsturiski pētījumi apkopoti citā grāmatā, kas vēl gaida izdevēju.

    Andrejs Krūmiņš ir viens no Daugavas Vanagu Francijas nodaļas dibinātājiem un ir šīs nodaļas priekšēdētājs.

    1997.gadā nāk klajā Andreja Krūmiņa apcerējumi „Vērojumi”, bet 1998.gadā nāk klajā grāmata „Mūsu tautas saknes”, kurā apkopoti kūltūrvēsturiski pētījumi par baltu tautām.

    Andrejs Krūmiņš ir veicis pētījumu par to, kā radušies Madonas rajona vietvārdi un par Ļaudonas vēsturi. Viņš uzskata, ka vārds „Ļaudona” radies no barona Laudon vārda, kas dažreiz pat esot kļuvis par Ļaudon.
      Atpakaļ

© 2024 websoft.lv

Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2
Ļaudona, Madonas novads
Latvija
LV-4862 +371 64860895, 29337185
laudona@madona.lv