pirmdiena, 15. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
131895

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
17.04.2024


Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli 

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Krūmiņi”, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 014 0136). Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70700140136 0,97 ha platībā. 

Izsoles sākotnējā cena – 2300,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 230,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Krūmiņi”, Ļaudonas pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, viena mēneša laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu. 

Izsole notiks 2024. gada 17. maijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 16. maijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju  A. Portnovu, tālr. 20374568.

IZSOLES NOTEIKUMI: skatīt ŠEIT 
 
      Atpakaļ