sestdiena, 15. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
112022

IZMAIŅAS VALSTS PĀRBAUDES DARBU KĀRTOŠANĀ
13.05.2020


IZMAIŅAS VALSTS PĀRBAUDES DARBU KĀRTOŠANĀ

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus.

2020.gada 30.aprīlī apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā"

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka

  • 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās;
  • savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā:

trīs obligātie centralizētie eksāmeni:

- vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu, vācu, krievu, franču valodā) rakstu un mutvārdu daļa – no 2. līdz  5.jūnijam (saskaņā ar grafiku)

- latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
- matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

ceturtais jeb izvēles eksāmens NAV OBLIGĀTS, bet skolēni var kārtot jebkuru izvēles centralizēto vai necentralizēto eksāmenu, kuram ir reģistrējušies.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:

- Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
- ķīmijā (rakstiski) - 17.jūnijā;
- bioloģijā (rakstiski) - 19.jūnijā;
- fizikā (rakstiski) - 26.jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā necentralizēto eksāmenu saraksts:

- ģeogrāfijā (rakstiski) - 29.jūnijā;
- ekonomikā (rakstiski) - 1.jūlijā;
- mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 3.jūlijā;
- informātikā rakstu daļa - 6.jūlijā, praktiskā daļa - 6. un 7.jūlijā.

 Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti  24.jūlijā.

Valsts izglītības satura centrs, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu organizēšanā, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus, t.sk. veicis izmaiņas   Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.

Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

=         eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;

=         samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;

=         svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;

=         eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti.

Konsultāciju (klātienē) un eksāmenu norisē būs jāievēro noteiktie drošības pasākumi saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu

Informācija no madona.lv 
 
      Atpakaļ