sestdiena, 15. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
111399

Informācija skolēnu vecākiem
07.04.2020


VECĀKU ZINĀŠANAI!

Par atbalstu A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai!

Ar Madonas novada ārkārtas sēdes no 03.04.2020. lēmumu, nolemts noteikt atbalstu izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātās mācīšanas laikā. Atbalsta kopējā summa, ko ģimene var saņemt par katru 1.-12. klašu izglītojamo ir 20 EUR mēnesī, izglītojamajiem pirmsskolā (ja to neapmeklē) atbalsta kopējā summa ir 15 EUR mēnesī.

Ja izglītojamais mācās A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā un ir deklarēts Madonas novada teritorijā izglītojamā vecāki var izvēlēties vienu no diviem atbalsta veidiem:

pārtikas pakas saņemšana atbilstoši noteiktajai summai vai saņemot finansiālu atbalstu naudas izteiksmē pārskaitījuma veidā uz bankas kontu. Ja ģimenē ir vairāki izglītojamie, nepieciešams izvēlēties tikai vienu atbalsta veidu, iesniegumā norādīt tikai viena vecāka bankas kontu, par vienas ģimenes visiem bērniem aizpilda vienu iesniegumu.

Ja izglītojamais mācās A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā, bet ir deklarēts citā novadā, izglītojamais var saņemt pārtikas paku, bez iespējas izvēlēties finansiālu atbalstu. Izglītojamā vecākam iesniegumā jāapliecina, ka viņš nesaņem šāda veida atbalstu citā pašvaldībā. Pārtikas paku saņemšana tiks nodrošināta tikai Madonas novada administratīvās teritorijas robežās.

Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo vecāki, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, pieteikumu ēdināšanas atbalstam aizpilda Google Veidlapā  - saitē -https://forms.gle/Cf8DXRuBkwENnGo56 ; vecāku autorizācijas kods Atbalsts2020 . Pieteikšanās termiņi: steidzamāka pieteikšanās ir pārtikas pakām (š.g. 9.aprīlis), lai varētu apkopot pieteikumus, naudas pabalstam - š.g. 17.aprīlis. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējas autorizēties, bet ir atbalsta saņēmēju lokā, pieteikumu iespējams pildīt elektroniski (elektronisko veidlapu iespējams saņemt rakstot uz e-pastu: laudonasskola@madona.lv) vai papīra formātā, tas jāsūta uz e-pasta adresi: edinasana@madona.lv

4Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt skolas direktoram Guntim Lazdam E-klasē vai e-pastā laudonasskola@madona.lv , vai zvanīt skolas lietvedei mob. Tālr. +371 26541730

Ar cieņu, skolas direktors Guntis Lazda.

 

 
 
      Atpakaļ