pirmdiena, 22. aprīlis, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
59967

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola absolventu salidojuma gaidās
12.09.2015


Skolas laiks - tas ir laiks, kas vieno  visus ikdienas  darba ritmā, bet katram tas ir savs  - ar savām izjūtām, panākumiem, veiksmes un neveiksmes mirkļiem, ar jaunības dienu sapņiem, iecerēm un to piepildījumu.  Laika skrējienā  ir savi neaizmirstamie un nozīmīgie dzīves posmi – skolas salidojums, kurā piedalīties tiek aicināti visu gadu absolventi, viesi, skolotāji, bijušie un esošie skolas darbinieki.

Šis tikšanās mirklis plānots Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā šī gada 12.septembrī, kad skolas gaiteņus jau  piepildīs skolēnu soļi un balsis, bet līdztekus ikdienas skolas darbam skola gatavosies svētkiem, tāpēc mīļi tiek gaidīti visi, kam skolas gadi saistīti ar Ļaudonu, lai ar lepnumu atcerētos skolas absolvēšanu, izstaigātu skolas gaiteņus, iegrieztos savās klasēs, no sirds izrunātos un padiskutētu par mūsdienām, izdejotos un lai satītu savu stāstījumu  un sentimentālās atmiņas kopējā atmiņu kamolā.

Lai arī laika gaitā katram skolas laiks saistās ar savu vēsturisko notikumu uztveri, pārliecību un piederību un šī brīža novērtējumu, bet skola bija un būs par vienu no nozīmīgākajiem dzīves pamatu veidošanās nosacījumiem. Skolas vēsture slēpjas cilvēku stāstos un atmiņās. Mirkli ielūkosimies vēstures lappusēs!

Ļaudonas skolas vēsture ir vairāk nekā 300 gadus ilga. Tā sākusies 17.gs. 80.gados. Garajos gadu desmitos un simtos skolas darbība dažādu apstākļu dēļ ir bijusi pārtraukta, tad atkal atjaunota, līdz 1944.gadā tiek atvērta nepilnā vidusskola, bet no 1950.gada- pilnā vidusskola. Pirmais izlaidums – 1954.gadā, kurā 10 vidusskolas absolventi saņem gatavības apliecības. Viens no absolventiem bija Uldis Dzērve, kurš 1966.gadā kļuva par Ļaudonas vidusskolas direktoru un strādāja šajā amatā līdz 1975.gadam. Direktori no 1950.gada: A.Salenieks, M.Gundegs, I.Jirgensone, U.Dzērve, R.Lencberga, A.Urža, L.Kaufelde un no 2011.\12.m.g. skolu vada Guntis Lazda.

Ļaudonas pagasts  kādreiz izglītības ziņā bija viens no pirmajiem Latvijā – trīs skolas vienā pagastā, ar glītām ēkām, kas ne visur bija satopamas. Ļaudonieši saprata, ka tautu ceļ izglītība, kas ir saimnieciskās un garīgās labklājības pamats, tāpēc it sevišķi svarīgi apzināties arī šobrīd, ka skola – ir pagastdzīves dvēsele.

No 1977.gada Ļaudonas skola uzsāk darbu jaunieceltajā ēkā. 2012.gadā skola pārtop par Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola ir tipiska lauku vidusskola, un mēs varam lepoties, ka skolēniem no tuviem un tāliem pagastiem ir iespēja iegūt izglītību Ļaudonas pagastā, kam ir īpaša nozīme šajos ekonomiskajos apstākļos.

Ļaudona ir mūziķa Teodora Reitera, dzejnieka Andreja Eglīša un zinātnieka Mārtiņa Beķera dzimtene. Šo ievērojamo cilvēku  iekoptās tradīcijas dzīvo šodien, tās turpina Ļaudonas vidusskolas absolventi un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas audzēkņi.

 Mūsu absolventi  veiksmīgi studē augstskolās un realizē savas ieceres, kļūstot par skolotājiem, valsts iestāžu darbiniekiem un vadītājiem, zemes kopējiem un cita darba darītājiem.

Uz satikšanos  12.septembrī Ļaudonā , līdzi ņemot skolas laika stāstus, kā arī groziņus saviesīgajai daļai! Sagatavotais vēsturiskais materiāls, bagātīgais fotoattēlu klāsts  būs kā atskats uz pavadītajiem skolas gadiem, kas palīdzēs atsaukt atmiņā neaizmirstamos mirkļus. 

Reģistrācija no plkst.15.00, svētbrīdis plkst.16.00, kapu apmeklēšana līdz plkst.17.30. Svinīgā daļa plkst.18.00. Atpūtas vakars – spēlē grupa „Bruģis”. Dalības maksa- 5 EUR.

Ceram, ka katrs salidojuma apmeklētājs iegūs pozitīvas emocijas, prieku sirdī un patiesu gandarījumu, lai pēc 5 gadiem atkal gribētos satikties.

                                                                                                                

    Skolotāja  Lilija Jakubjaņeca

 
 
      Atpakaļ