piektdiena, 03. jūlijs, 2020
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola
82342

Projekts „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
14.11.2017


2017./ 2018. mācību gadā A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā tiek ieviests un realizēts projekts „Atbalsts pozitīvai uzvedībai.” Darba grupā darbojas: Guntis Lazda, Vita Stradiņa, Līga Ostrovska, bet pieaicinātā persona – skolas psihologs Svetlana Berģe.

Projektā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” tā realizēšanā tiek iesaistītas visas klašu grupas un visi skolas darbinieki ar vienoti izvirzītām prasībām un noteikumu ievērošanu. Skolēni izstrādā klasēs uzvedības noteikumus un vienojas par to ievērošanu. Oktobra mēnesī aizsāksies skolas darbiniekiem lekciju cikls „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Šajās pārrunās galvenais mērķis noskaidrot, kādas vēl ir neskaidrības, kas jauns  būtu jāievieš mūsu skolā. Interesanti uzklausīt mūsu skolas darbinieku viedokli par programmas norisi, par to, kā šo programmu uztver un ievēro paši skolēni un cik lielu atbalstu mēs saņēmām no skolēnu vecākiem. Lektori no Daugavpils dalīsies pieredzē, mūsu skolas skolotāji ir ieinteresēti ieviest programmu un uzklausīt rekomendācijas.

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem saistītiem ar APU (Atbalsts poziīvai uzvedībai) programmu, ir atbalsts pozitīvas uzvedības veicināšana skolēniem.

KAS IR ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI SKOLĀ?

 • Skolā ir izstrādāti jauni – pozitīvas uzvedības noteikumi. 

• Pozitīvas uzvedības uzslavēšana un apbalvošana.

• Pieaugušo vienotā rīcība noteikumu pārkāpumu gadījumā (Rīcības plāns).

APU IEVIEŠANAS POSMI SKOLĀ:

 • APU KOMANDAS IZVEIDE 

• UZVEDĪBAS NOTEIKUMU IZSTRĀDĀŠANA, MĀCĪŠANA, NOSTIPRINĀŠANA (skolēnu, pedagogu, vecāku,tehniskā personāla iesaistīšana procesā, vienotas prasības, pušu atbildība) 

• VĒLAMĀS UZVEDĪBAS POZITĪVAIS PASTIPRINĀJUMS (pozitīvā komunikācija, iedrošinājums, apbalvojumu sistēma, labie darbi)

 • NOTEIKUMU IEVĒROŠANA UN VIENOTU SEKU PIEMĒROŠANA (seku piemērošanas algoritms, nozīmīgi pārkāpumi un loģiskās sekas to novēršanai, e-žurnālā ziņojums vecākiem).

=         Lasītprasmes uzlabošana skolā.

UZ KĀDĀM TRIM PAMATVĒRTĪBĀM BALSTĀS „ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI?“ 

 Skolā ir svarīgi izveidot drošu vidi, kur visi viens pret otru izturas ar cieņu. To var panākt ar atbildību par savu rīcību.

/docs/613/Vidusskola/Projekts_APU_prezent__cija.pdf 

Projekta mājas lapa 
      Atpakaļ
          Copyright © 2020, Izstrādātajs WebSoft.lv