otrdiena, 28. jūnijs, 2022
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola

Skolā tiek īstenotas programmas:

 •  Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
 •  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011
 •  Vispārējās vidējās izglītības programma, programmas kods 31016011

Papildus izglītības programmas:

Tiek īstenots Jaunsardzes un informācijas centra projekts "Valsts aizsardzības mācība" 

Skolas administrācija:

 • Guntis Lazda - skolas direktors
 • Sarmīte Sīle - direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas pedagogs
 • Iluta Biķerniece - direktora vietniece izglītības jomā, mūzikas pedagogs

Skolas pedagogi:

 • Inese Āre - ķīmijas, bioloģijas pedagogs
 • Rita Avotiņa - datorikas pedagogs
 • Sintija Bašķere - sākumskolas pedagogs
 • Selga Balode - bibliotekārs, latviešu valodas pedagogs
 • Aija Driksna - sākumskolas, dizaina un tehnoloģiju pedagogs
 • Alda Eglīte - ekonomikas pedagogs 
 • Lelde Elijāse - latviešu valodas pedagogs
 • Ligita Elksnīte- dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas pedagogs
 • Aldona Gudrīte - pedagoga palīgs
 • Anna Iesalniece - matemātikas pedagogs
 • Lilija Jakubjaņeca - krievu valodas pedagogs
 • Anita Kidala - sporta pedagogs
 • Jeļena Voroņina - angļu valodas pedagogs
 • Ainis Krišāns - dizaina un tehnoloģiju, interešu izglītības pedagogs
 • Ilze Kaļinova - vizuālās mākslas pedagogs
 • Maruta Ķestere - vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogs
 • Uldis Liniņš - vēstures, sociālo zinību pedagogs
 • Elīna Macijevska - angļu valodas pedagogs
 • Antra Punovska - matemātikas pedagogs
 • Inga Pujate - interešu izglītības pedagogs
 • Vita Stradiņa - logopēde, sākumskolas pedagogs
 • Aivars Šķēls - fizikas pedagogs
 • Mareks Rimšāns - VAM pedagogs
 • Ričards Strods - interešu izglītības pedagogs 

 

Interešu izglītības pulciņi: 

 •  Kokapstrādes pulciņš 5-9.klasēm, vadītājs Ainis Krišāns
 •  Rokdarbu pulciņš 1.-4.klasēm, vadītāja Aija Driksna
 •  Orientēšanās pulciņš 1.-6.klasēm, vadītāja Ligita Elksnīte
 •  Volejbols 5.-8.klases zēniem, vadītājs Ričards Strods
 •  Volejbols 4.-8.klašu meitenēm, vadītājs Ričards Strods
 •  Volejbols 8.-12.klases jaunietēm, vadītājs Ričards Strods
 •  Volejbols 9.-12.klases jauniešiem, vadītājs Ričards Strods
 •  Tautiskās dejas 1.-4.klasēm, vadītāja Inga Pujate
 •  Tautiskās dejas 3.-6.klasēm, vadītāja Inga Pujate
 •  Tautiskās dejas 5.-9.klasēm, vadītāja Inga Pujāte
 •  Folkloras kopa 1.-9. klasēm, vadītāja Aldona Gudrīte

Skola nodrošina izglītojamajiem:

 • Pēc mācību stundām 1.-4.klašu skolēniem, kuri gaida autobusu ir iespēja palikt pagarinātās dienas grupā
 • Valsts un pašvaldības finansētas pusdienas 1.-12.klašu izglītojamajiem
 • Skola regulāri piedalās programmās "Skolas piens" un "Skolas auglis"
 • Bezmaksas transportu nokļūšanai uz un no skolas
 •  Labāko skolēnu prēmēšanu
 •  

Skolēnu pašpārvalde:

Skolēnu pašpārvalde līdzdarbojas skolas darba organizēšanā un palīdz rast risinājumus jautājumiem, kas satrauc skolēnus. Skolēnu pašpārvalde darbojas šādos virzienos: izglītības un kultūras, karjeras, sporta, projekta virziens.

2021./2022.m.g. Skolas pašpārvaldē darbojas: Amanda Nagle (12.kl.) - pašpārvaldes vadītāja, Rovens Miškinis (12.kl.) - vadītājas vietnieks, Evelīna Timaškova (4.kl.), Monika Grundmane (4.kl.), Enija Berele (4.kl.), Kristiāns Mizāns (4.kl.), Jana Ulase (5.kl.), Undīne Holujova (6.kl.), Anna Šteinberga (6.kl.), Jautrīte Garuole (7.kl.), Kaspars Bute (8.kl.), Laima Upeniece (9.kl.), Adrija Rācenāja (9.kl.), Krista Solovjova (11.kl.), Dāvis Mareks Kapturs (12.kl.), Viktorija Burceva (12.kl.), Verners Šveds (12.kl.).

Skolas padome: 

Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, un sniedz skolas direktoram  priekšlikumus skolas darba organizācijas uzlabošanai.

2021./2022.m.g. Skolas padomē darbojas: vecāku pārstāvji: Alda Stepanova - padomes vadītāja, Anita Namatēva, Anita Veikšāne, Anna Kļaviņa, Gita Dzene, Gunita Miškine, Ludmila Brutāne, Signe Prušakeviča, Mārtiņš Smirnovs, Sanita Baranova, Valdis Džeriņš; pedagogi - Iluta Biķerniece; izglītojamie - Amanda Nagle, Rovens Miškinis.

          Copyright © 2022, Izstrādātajs WebSoft.lv